výrobok

Ako je na tom pracovné bahno z nudenej hromady? Toto je ťažký problém konštrukcie vŕtacích pilót. Tradičný program úpravy kalu pilín z vrtnej a injektážnej injektáže je: pri vŕtaní sa používa sito, bahno v drobnom štrku, piesok a iné pevné častice na separáciu, hromada bahna sa vypúšťa do drezu, dva do troch drezov Pool, plný zrážky. Počas procesu výstavby je potrebné včas použiť rýpadlá na vyčistenie umývadla, dvojdrezového bazéna, trochdrezových bazénov, vyčistenie ponorov do odparovacej nádrže, až kým nedôjde k prirodzenému dehydratačnému vytvrdeniu, ktoré sa prevezú do skladu alebo odpadu. Tento druh úpravy bahna, pre malú hromadu ťažko realizovateľných. Ak počet hromád pre veľké množstvo obrovského bahna, toto ošetrenie blatom nie je použiteľné.


Čas zverejnenia: 13. apríla 2020